Kategorie
Geoturystyka

„Zawieszone Źródło” w Nowinach Horynieckich

Nowiny Horynieckie obfitują w różnorodne atrakcje, szczególnie sakralne, ale jest coś, co może przebić te wszystkim znane miejsca. Są to obiekty geoturystyczne, czyli cuda natury geologicznej. Takim szczególnym obiektem jest „Zawieszone Źródło”.

Źródło to jest na tyle niezwykłe, że wybija ze ściany wąwozu, a nie z jego dna, spływając strumieniem o długości ponad 7 metrów kaskadami. Wypływa ono szczeliną z gezy, czyli krzemionkowej skały osadowej, z okresu kredy. Tego typu skały spotykane są w Polsce głównie od Lubelszczyzny po Karpaty.

Źródło to należy do oficjalnego geologicznego stanowiska dokumentacyjnego o nazwie „Debrza w Nowinach Horynieckich”. Tego typu miejsca są ważnymi miejscami naukowo dydaktycznymi, a dla turystów rzadko spotykanymi obiektami geoturystycznymi.

Miejsce to na pewno czeka na odkrycie, okazuje się, że tuż obok zawieszonego źródła sączy się więcej takich źródeł, zatkanych błotem i liśćmi. Całość tworzy niespotykany obraz zawieszonych źródeł, wkomponowanych w wąwóz o bardzo stromych ścianach.

To jedno z wielu malowniczych Uroczysk Roztocza Wschodniego, dotrzemy tam  idąc około 200 metrów od gruntowej drogi dojazdowej do najbardziej na wschód wysuniętego gospodarstwa w Nowinach Horynieckich, po północnej stronie wsi; obiekt nie jest oznakowany, położony w odległości około 500 metrów od szlaku turystycznego oznakowanego kolorem zielonym.