Kategorie
Historia Nowin

Pierwsi osadnicy w Nowinach Horynieckich – Lasowiacy?

Według miejscowych podań, Nowiny Horynieckie pierwotnie miały nazwę Nowe Wzgórze. Nazwę taką nadać mieli osadnicy, którzy przybyli z ziemi małopolskiej w 1484 roku. Nowi osadnicy byli drwalami, smolarzami i węglarzami. Zawody te wskazują na to, że osadnicy musieli pochodzić z okolicznych terenów puszczańskich. W wieku XV w okolicy Horyńca panowała potężna puszcza. Były to dwie łączące się krainy geograficzne: Roztocze i wtedy jeszcze „macki” Puszczy Sandomierskiej, stanowiące naturalną granicę dla Polski i księstw Ruskich. Można przypuszczać, że żywioł Polski napływał w te wyludnione okolice z zachodu, z okolic wideł Sanu i Tanwi.

lasowiacy

Ponieważ teren w okolicach Horyńca i Nowin był bardzo trudny w uprawie, musieli się znaleźć najpierw osadnicy, którzy żyli w lasach. Można też przypuszczać, że tradycyjnym rolnictwem w tych okolicach zajmowali się Rusini, którzy już od dawna, przed założeniem Nowego Wzgórza osadzili się w okolicach Radruża. Takim napływowym elementem etnicznym, powinni być dla naszych okolic Lasowiacy, czyli mieszkańcy Puszczy Sandomierskiej. Zaznaczyć tutaj należy, że nie chodzi o miejsce rdzennie Lasowiackie, tylko o etnograficzny żywioł Polski, który tutaj napłynął i napływał dalej. Nie wykluczone jest oczywiście, że Lasowiacy byli już wcześniej w tych okolicach. Można śmiało przypuszczać, że stroje ludowe oryginalne, które z czasem mogły zniknąć, nosiły charakter tych Lasowiackich czy też Biłgorajskich, charakteryzujące się białym kolorem z czerwonymi albo czarnymi ornamentami roślinnymi. Warto podjąć badania, które miałyby na celu określenie etnograficzne, pod względem konkretnej grupy, tych okolic. Obecnie, takiej jasnej przynależności nie ma.

lasowiaki