Stowarzyszenie Rozwoju Nowin Horynieckich

Nowiny Horynieckie to bardzo ciekawa wioska, nie tylko pod względem atrakcyjnego położenia, oraz miejsc wartych zwiedzenia, ale i także aktywnych działań na jej terenie. Powstało między innymi „Stowarzyszenie Rozwoju Nowin Horynieckich” – które zajmuje się działaniami mającymi na celu aktywizowanie społeczności wioski, dzięki stowarzyszeniu odremontowano wiejską świetlicę, udostępniono w niej …