Artykuł Pana Janusza Burka, opisujący uroczystość bierzmowania w Nowinach

Artykuł autorstwa Pana Janusza Burka, z gazety „Niedziela” Wydarzenie to przejdzie do historii parafii w Horyńcu Zdroju, rozpocznie też nowy rozdział dziejów leśnego sanktuarium Pani Horynieckich Zdrojów, ale przede wszystkim trwale zapisze się w sercach i pamięci uczestników uroczystości. Wszystkie okoliczności towarzyszące przygotowaniom i przebiegowi uroczystości udzielenia sakramentu bierzmowania wyraźnie …

W tej wodzie jest moc – pisze Leszek Matela

Leszek Matela jest jednym z najbardziej znanych i cenionych radiestetów w Polsce. Jedną z jego pasji jest podróżowanie po miejscach mocy, a także odkrywanie ich. Na jednym z portali tematycznych, znalazłem taki oto artykuł Leszka Mateli, odnośnie źródeł w Nowinach: Nie trzeba jechać do Lourdes, aby poczuć uzdrawiającą siłę wody. W Polsce …

Tajemnica krzyża z barwinków za figurą

Większość, jak nie wszyscy, którzy odwiedzają miejsce, gdzie jest kaplica na wodzie w Nowinach Horynieckich, nie zauważa „barwinkowego krzyża”. Usytuowany jest on za figurą Maryi, na stromej skarpie. Ponoć barwinki same wyrosły w takim kształcie. To miejsce cudu objawienia Maryjnego, więc uformowanie takiego krzyża, mogło nastąpić samoczynnie. Można się też …

Kaplica w Nowinach nocą

Poniżej kilkunastominutowy plik dźwiękowy zawierający odgłosy z wnętrza kaplicy na wodzie w Nowinach Horynieckich. Muzyka źródła została nagrana 30 sierpnia o 20stej.

Powiązanie kaplicy z klasztorem

Kaplicę w Nowinach uważano powszechnie za miejsce tak miłe, że kilkakrotnie urządzane w ciągu roku procesje z nabożeństwami w kaplicy zgromadziły zawsze o wiele więcej wiernych, niż gdyby urządzone one były w kościele parafialnym. Nabożeństwo poprzedzała zawsze procesja, wyruszająca z kościoła w Horyńcu, a prowadzona przez księdza. Wszystkie chorągwie i …

Historia dewastacji kaplicy Nowińskiej

W latach dwudziestych grasowała w okolicach Horyńca banda rabunkowa, która napadała na kościoły, grobowce na cmentarzach i kaplice. W listopadzie 1923 roku włamali się oni do grobowca ks. Ponińskich na cmentarzu horynieckim, rozbili drzwi i pootwierali kilka zapieczętowanych trumien, nic jednak nie zabierając, ci też sami najprawdopodobniej sprawcy włamali się …

Dokładniej o historii wystawienia kaplicy

Kult Matki Bożej powiększył się wydatnio od chwili wystawienia kaplicy w Nowinach Horynieckich. Lud z różnych stron napływał do kaplicy, przypisując też cudowne własności wodzie strumienia, wypływającego spod kaplicy. Nową bowiem kaplicę wystawiono na miejscu dawnej kapliczki tak, że płynący tam strumyk znalazł się pod kaplicą i jakby spod niej …

Surowe Kierniec – dzieje kapliczki

Najstarsze posiadane o tym wzmianki mówią, iż na granicy Horyńca i Nowin Horynieckich, w lesie, u podnóża góry, skąd wypływa kilka źródełek, stała od niepamiętnych czasów figura N. M. P. Miejsce to nazwano: „Surowe Kierniec”. Drewniana figura N. M. P. umieszczona była na dębowym słupie, stojącym w korycie strumienia, wypływającego …

Miejsce pielgrzymkowe

Kaplica Matki Bożej w Nowinach od dawna znana jest z urządzanych tam obchodów wigilii przed uroczystością ku czci św. Antoniego Padewskiego w kościele parafialnym w Horyńcu. Zwyczaj ten znany był już w XIX w., a najstarszy zachowany opis przebiegu tego święta pochodzi z 1900 r. Uroczystość rozpoczynała się 12 czerwca, …