Zapisy z Kategorii ‘Historia Nowin’

Odpust w Nowinach Horynieckich, to dobry powód, by przypomnieć sobie trochę przeszłości wioski. Taką szczególną datą dla Nowin, był pogrom Polaków w 1944 przez UPA, zginęło wtedy 17 mieszkańców wioski. Wtedy też, Nowińczanie postanowili uciekać ze swojego miejsca zamieszkania pod Lubaczów. Warto tutaj zaznaczyć, że niemal wszystkie okoliczne wioski były Ruskie, Polacy stanowili mniejszość, ale w Nowinach było odwrotnie, wioska była prawie czysta etnicznie. Mieszkało tam tylko kilka rodzin Ruskich. Mimo iż była to wioska Polska, to większość Ruska w regionie, sprawiła, że mówiono po Rusku. Między innymi dlatego w tym regionie nie ma tak wyraźnej polskiej gwary, tylko ma  

Według miejscowych podań, Nowiny Horynieckie pierwotnie miały nazwę Nowe Wzgórze. Nazwę taką nadać mieli osadnicy, którzy przybyli z ziemi małopolskiej w 1484 roku. Nowi osadnicy byli drwalami, smolarzami i węglarzami. Zawody te wskazują na to, że osadnicy musieli pochodzić z okolicznych terenów puszczańskich. W wieku XV w okolicy Horyńca panowała potężna puszcza. Były to dwie łączące się krainy geograficzne: Roztocze i wtedy jeszcze „macki” Puszczy Sandomierskiej, stanowiące naturalną granicę dla Polski i księstw Ruskich. Można przypuszczać, że żywioł Polski napływał w te wyludnione okolice z zachodu, z okolic wideł Sanu i Tanwi. Ponieważ teren w okolicach Horyńca i Nowin był  

Według opowieści zasłyszanych na początku XX wieku przez Karola Notza wieś powstała w wyniku osiedlenia się ludzi chroniących się przez napadami Tatarów. Miejscowa tradycja mówi o pierwszych osadnikach, którzy przybyli z Małopolski na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej. Byli to rzemieślnicy zajmujący się eksploatacją bogatych zasobów okolicznych lasów. Z czasem dali oni początek osadzie rolniczej. Z XVII wieku pochodzi przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja o objawieniach Matki Boskiej. Wydarzenie to miało miejsce 12 czerwca 1636 roku nad źródłem w leśnym wąwozie, położonym na wschodnim skraju wsi. Maryja, jako piękna Pani w białej sukni z błękitną przepaską, ukazała się wówczas