Zapisy z Kategorii ‘Geoturystyka’

Od zawsze kamienie Świątyni Słońca były trudne do odnalezienia, oznakowanie było śladowe, ale w końcu doczekaliśmy się i teraz to miejsce wreszcie już jest opisane

Nowiny Horynieckie obfitują w różnorodne atrakcje, szczególnie sakralne, ale jest coś, co może przebić te wszystkim znane miejsca. Są to obiekty geoturystyczne, czyli cuda natury geologicznej. Takim szczególnym obiektem jest „Zawieszone Źródło”. Źródło to jest na tyle niezwykłe, że wybija ze ściany wąwozu, a nie z jego dna, spływając strumieniem o długości ponad 7 metrów kaskadami. Wypływa ono szczeliną z gezy, czyli krzemionkowej skały osadowej, z okresu kredy. Tego typu skały spotykane są w Polsce głównie od Lubelszczyzny po Karpaty. Źródło to należy do oficjalnego geologicznego stanowiska dokumentacyjnego o nazwie „Debrza w Nowinach Horynieckich”. Tego typu miejsca są ważnymi miejscami