Kategorie
Leśna kaplica na wodzie

Artykuł Pana Janusza Burka, opisujący uroczystość bierzmowania w Nowinach

Artykuł autorstwa Pana Janusza Burka, z gazety „Niedziela”

Wydarzenie to przejdzie do historii parafii w Horyńcu Zdroju, rozpocznie też nowy rozdział dziejów leśnego sanktuarium Pani Horynieckich Zdrojów, ale przede wszystkim trwale zapisze się w sercach i pamięci uczestników uroczystości.

Wszystkie okoliczności towarzyszące przygotowaniom i przebiegowi uroczystości udzielenia sakramentu bierzmowania wyraźnie wskazują, że miejsce dopełnienia tego aktu wybrała Matka Boża. Podobnie jak uczyniła to przed wiekami, wybierając Nowiny Horynieckie, by objawić się tu trojgu małym dzieciom.
W dniu 13 maja 2003 r. Pani z Nowin zaprosiła do siebie, do małej leśnej Fatimy, młodzież trzecich klas Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Horyńcu-Zdroju. A więc nie tylko miejsce, ale i czas został wybrany.
Nowiny Horynieckie, niegdyś duża wieś, leżą zaledwie 4 km od Horyńca Zdroju. Malowniczo położone na południowej krawędzi Roztocza Wschodniego znane są od stuleci, a w ostatnich latach coraz liczniej odwiedzane. Pielgrzymów przyciąga to urokliwe miejsce w dolinie rzeczki Słotwiny, wybrane przez Matkę Bożą, by wysłuchiwać zanoszone do Niej prośby.
W stojącej tam drewnianej (ostatnio pięknie odnowionej) kaplicy znajduje się czczona od niepamiętnych czasów łaskami słynąca figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Z podnóża wzgórz otaczających kaplicę wypływają źródła, a największe z nich tworzy strumień, który przepływa pod kaplicą. O historii tego miejsca i rosnącym kulcie Matki Bożej napisał bp Mariusz Leszczyński w książce: Kaplica Matki Bożej w Nowinach Horynieckich. Ksiądz Biskup urodzony w Horyńcu jest uczuciowo związany z tym najpiękniejszym fragmentem Roztocza Wschodniego.

Nowiny Horynieckie, dn. 08.07.2008

źródło fot: digart.pl

W Nowinach odbywają się różne uroczystości, w tym słynny od dawien dawna odpust w wigilię święta św. Antoniego Padewskiego. Od kilku lat każdego 13. dnia miesiąca, od wiosny do jesieni, odbywają się tu nabożeństwa fatimskie. Z kościoła parafialnego (klasztoru ojców franciszkanów) wyrusza procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Właśnie 13 maja br. w dniu bierzmowania również wyruszyła procesja. Na miejscu uroczystości w Nowinach gromadzili się odświętnie ubrani gimnazjaliści – kandydaci do sakramentu bierzmowania, ich świadkowie, rodziny, znajomi i kuracjusze. Po przybyciu i powitaniu procesji, o godz. 17.00 rozpoczęła się liturgia.
Liturgię sakramentu bierzmowania, którą prowadził bp Mariusz Leszczyński. W koncelebrze uczestniczył też proboszcz parafii o. Edward Wróbel OFM. Franciszkanie bowiem sprawują opiekę duszpasterską w Horyńcu już od trzech wieków. Ksiądz Biskup nie ukrywał wzruszenia, witając procesję i zwracając się do uczestników liturgii. Stojąc u stóp ołtarza polowego, blisko zebranych, niemal otoczony młodzieżą, wyjaśniał w pasterskim przesłaniu znaczenie sakramentu umocnienia Duchem Świętym. Ta szczególna moc Ducha Świętego, jakiej udziela Jezus Chrystus, zobowiązuje do większej odpowiedzialności za Kościół. Ten dar ma umocnić naszą wiarę, abyśmy umieli o niej świadczyć, gdyż obecne czasy niosą wiele zagrożeń. Świat kusi ułudą i demoralizacją. Promowana jest negacja wartości i źle pojęta swoboda. Młodzież wkraczająca w ten świat nie może pozostać bezbronna. Dary Ducha Świętego to najskuteczniejszy oręż. O ten dar dla naszych dzieci uprasza też Matka Jezusa Chrystusa, również z tej Kany w Nowinach Horynieckich i z Horyńca Zdroju, w którym czczona jest jako Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta, Patronka parafii.
W słowie pasterskim Ksiądz Biskup przypomniał też wielkie postacie św. Brata Alberta i bł. s. Bernardyny, których drogi do świętości wiodły przez Horyniec i pobliskie: Brusno, Monastyr, Werchratę i Prusie. Przykład ich życia uczy najpełniej, jak dawać świadectwo swej wiary i dobrze wykorzystywać moc otrzymaną od Ducha Świętego. W słowa te wsłuchiwali się z przejęciem i w skupieniu młodzi oczekujący na przyjęcie sakramentu bierzmowania. Atmosfera i sceneria uroczystości, wielki ładunek emocji, darowana piękna pogoda, nastrój rodzinnego spotkania u Matki, głęboko zapadły w serca i pamięć. Godnym podkreślenia jest fakt, który akcentował Ksiądz Biskup mówiąc, że dla tego leśnego sanktuarium jest to wydarzenie historyczne, dotąd nienotowane i zasługujące na pamięć i kontynuowanie w przyszłości.
Nowiny Horynieckie przeżywające swój renesans stają się znaczącym miejscem pielgrzymkowym w naszej diecezji. Dziękując Bogu Wszechmogącemu za dary Ducha Świętego, jakie na dalszą drogę chrześcijańskiego życia otrzymali bierzmowani, zanosiliśmy prośby zarówno w intencjach młodzieży, jak też w intencjach ludzi odpowiedzialnych za jej wychowanie i kształcenie.